wz

Sbor informuje
 

Na této stránce budou pravidelně zveřejňovány důležité informace jak pro členy sboru, tak i rady pro občany obce Dobrčice.

Rady občanům

!!!Následující soubory jsou v nezměněné podobě určeny výhradně pro informování a vzdělávání obyvatelstva. Jakákoliv jejich úprava podléhá schválení Generálního ředitelství HZS ČR!!!

Pořiďte si hasící přístroj

Pořiďte si hlásič požáru

Pokyny pro evakuaci

 

Sbor informuje Zájemci o vstup do SDH Dobrčice ať se přihlásí kterémukoliv členu výboru.
Pro vstup do SDH je nutné vyplnit přihlášku, přiložit jednu průkazovou fotografii a seznámit se se stanovami SH ČMS, jehož je SDH Dobrčice součástí.
   
Výbor informuje V měsíci únoru bude zažádáno o koncesi na prodej alkoholu.
   
Velitel informuje  
   
Preventista informuje  
   
Strojník informuje  
   
Hospodář informuje Členské příspěvky SDH Dobrčice pro rok 2014 činí 100,- Kč na člena.
Úhradu příspěvků lze realizovat na bankovní účet 2700563241/2010, který je veden u Fio banky. Jako variabilní symbol uveďte poslední šestičíslí svého evidenčního čísla, např.: Pokud EV je 38080123456, jako variabilní symbol uveďte 123456. Evidenční čísla členů naleznete na stránce s členskou základnou.